konvergens

inom it och telekom: det att skillnaderna mellan olika tekniker och medier minskar eller försvinner. Exempel: telefonnätet och datornätverk är numera oskiljaktiga. Även tv sänds numera över tele- och datanät. Vi ser tv‑program på datorer och i mobiltelefoner. Internetprotokollet IP, som utvecklades för datakommunikation, används också för telefoni, radio och tv. – Konvergens, på engelska: convergence, betyder sammanstrålning.

[datakommunikation] [radio och tv] [telefoni] [ändrad 30 januari 2019]