komprimering

bearbetning av datafiler så att de tar mindre plats. – Komprimering används rutinmässigt vid hantering av ljud-, bild- och videofiler, eftersom de annars kan bli ohanterligt stora. Även andra typer av filer komprimeras, till exempel filer för nerladdning av program. Program för komprimering och dekomprimering är allmänt tillgängliga och levereras ofta med operativsystem. – Det finns två slag av komprimering, nämligen exakt (lossless) och inexakt (lossy) komprimering. Inexakt komprimering gör att filen inte helt kan återställas i originalskick – man förlorar detaljer, vilket anses acceptabelt när det gäller musik och bilder. Att dekomprimera en fil kallas ofta för att packa upp filen. – Förutsättningen för komprimering är att filen innehåller redundant information, alltså information som går att förutsäga med ledning av resten av informationen. – Enkelt exempel är en blå himmel på ett foto: man behöver inte räkna upp varje enskild bildpunkt i himlen och ange vilken blå nyans den ska ha. En komprimeringsalgoritm säger att ”alla dessa punkter ska ha nyansen X”. En inexakt komprimeringsalgoritm kanske dessutom bortser från att himlen inte har exakt samma blå ton överallt, utan låter hela himlen få samma färg.

[komprimering] [ändrad 5 oktober 2018]