modulering

i radio- och teleteknik: förändring av en sinusvåg (en bärvåg genom att man lägger på en signal med tal, bild eller musik. Bärvågen uppfångas av mottagaren genom resonans. Man får fram signalen genom att filtrera bort bärvågen.