modulering

i radio- och teleteknik: förändring av en ”ren” radiosignal (en sinusvåg) på en bestämd frekvens (en bärvåg) genom att man lägger på en signal med tal, bild eller musik. Mottagaren för radio, tv eller mobiltelefoni måste vara inställd på bärvågens frekvens. Den får fram den pålagda signalen genom att filtrera bort bärvågen. – Motsvarande för kommunikation genom kopparkabel eller optisk fiberkabel.

[radio och tv] [ändrad 12 maj 2020]