MPEG-4

standard för komprimering av ljud och video/tv. Ingår i en serie komprimeringsstandarder, se MPEG, och är, liksom det äldre MPEG‑2, utvecklad med tanke på radio- och tv‑sändningar. MPEG‑4 är en inexakt komprimering. – I svensk digital‑tv sänds sedan februari 2010 vissa kanaler med MPEG‑4-komprimering, vilket kan kräva att tittarna byter digitalbox. – Standarden MPEG‑4 är i praktiken identisk med H.264.

[radio och tv] [ändrad 21 februari 2018]