bärvåg

radiovåg som är bärare av information (ljud, bild, data) som har lagts på bärvågen genom modulering. Bärvågen är den frekvens som vi ställer in på radiomottagare för att få in önskad kanal, eller som ställs in automatiskt i mobiltelefoner. Modulering innebär att bärvågen förses med små avvikelser. Radiomottagaren filtrerar bort bärvågen så att bara avvikelserna finns kvar. Avvikelserna är den information som är avsedd för mottagaren. – På engelska: carrier, carrier wave

[elektronisk kommunikation] [radio och tv] [ändrad 20 september 2020]