bärvåg

en radiovåg med fast frekvens som är bärare av information (tal, musik, data) som lagts på bärvågen genom modulering. (Moduleringen innebär att man förser bärvågen med små avvikelser. Mottagaren filtrerar bort bärvågen så att bara avvikelserna finns kvar. Avvikelserna är informationen.)