MBMS

Multimedia broadcast multicast service – en teknik för radio- och tv-sändningar i mobiltelefonnätet. – MBMS utvecklades för GSM och 3g, men har vidareutvecklats för 4g under namnet eMBMS (e för evolved), alternativt LTE Broadcast

[förkortningar på M] [mobilt] [radio och tv] [ändrad 12 juli 2017]