marksänd

(terrestrial) – om radio och tv: som sänds från en sändare på marken. Alltså inte från satellit. Radiovågorna går alltså genom luften, det är bara sändarmasten som står på marken. Benämningarna markbunden och markradio används också. – Se också marknätet.

[radio och tv] [ändrad 19 januari 2018]