One web day

(ofta skrivet OneWebDay) – firas den 22 september varje år med an­led­ning av webben och dess be­ty­delse för an­vän­darnas liv. Första One web day firades 2006. – Ini­tia­tivet togs av ameri­kanska professor Susan Craw­ford (scrawford.net), som senare blev råd­givare åt pre­si­dent Obama. – Se onewebday.org.

[års­dagar] [ändrad 21 maj 2019]

Document freedom day

årsdag för fria och öppna dokument-format. (Alltså inte nöd­vändigt­vis för att inne­hållet i do­ku­menten ska vara till­gäng­ligt för alla.) Firas varje år den sista ons­dagen i mars. – Se documentfreedom.org och Digital Freedom Foundation (båda nere sedan november 2018).

[filformat] [årsdagar] [ändrad 27 maj 2019]

Dataskyddsdagen

högtidsdag för rätten till skydd för person­upp­gifter. – Data­skydds­dagen infaller den 28 januari varje år sedan 2007. Intresset verkar dock vara litet. På engelska hög­tidlig­hålls samma datum under flera be­näm­ningar: Data privacy day, Data protection day och European privacy and data protection day.

[dataskydd] [personuppgifter] [årsdagar] [ändrad 24 september 2017]

årsdagar

Denna ordlista innehåller ett antal it‑relaterade års­dagar. Här är hela listan: länk.