Kanelbullens dag

infaller den 4 oktober varje år sedan 1999. – Se Språkrådets webbsidor. – Det står var och en fritt att denna dag i stället på vederbörligt sätt fira tecknet @ (eller, vid behov, att fira båda).

[tecken] [års­dagar] [ändrad 18 oktober 2020]

Dagens ord: 2019-10-04