One web day

(ofta skrivet OneWebDay) –– firas den 22 september varje år med an­led­ning av webben och dess be­ty­delse för an­vän­darnas liv. Första One web day firades 2006. –– Ini­tia­tivet togs av ameri­kanska professor Susan Craw­ford (scrawford.net), som senare blev råd­givare åt pre­si­dent Obama. –– Se onewebday.org.

[års­dagar] [ändrad 21 maj 2019]