OneWebDay

firas, eller har firats, den 22 september varje år med an­led­ning av webben och dess betydelse för an­vän­darnas liv. Första OneWebDay firades 2006. – Ini­tia­tivet togs av amerikanska professor Susan Craw­ford (scrawford.net) (arkiverad), som senare blev råd­givare åt pre­si­dent Barack Obama. – Se onewebday.org (från 2018).

[inaktuellt] [års­dagar] [ändrad 24 januari 2020]