Trisquel

Blå triskele bestående av tre sammanfogade spiraler.
En triskele – symbolen för Trisquel. (Annars är en triskele ofta sammansatt av tre människoben.)

ett utförande av GNU/Linux med enbart fri mjukvara. Det är baserat på Ubuntu. – Trisquel har funnits sedan 2004, och utvecklades vid universitetet i Vigo (uvigo.gal) i Galicien i Spanien. Det är det operativsystem som Richard Stallman använder (se länk, från 2015). – Namnet: Trisquel är spanska för triskele, ett motiv som ofta används som kännemärke för keltiska nationer (till vilka Galicien räknar sig). – Se trisquel.info.

[fri mjukvara] [linuxdistributioner] [3 augusti 2018]

replicant

  1. replikant (ett slags människolik robot) – se android;
  2. Replicant – en förgrening av operativsys­temet Android med enbart fri mjukvara. Replicant är närmare bestämt en förgrening av operativsystemet CyanogenMod†, som i sin tur var en förgrening av Android. Projektet Replicant inleddes år 2010 och stöds av Free software foun­da­tion. Replicant kan in­stal­le­ras bara på ett begränsat antal modeller av smarta mobiler. – Se replicant.us.

[android] [fri mjukvara] [robotar] [ändrad 22 augusti 2017]

OpenDocument

(OpenDocument format, ODF) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Det används bland annat i Apache Open Office. ODF är ett alternativ till slutna format, främst de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet ODF är skrivet i XML, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa ODF som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia.

[filformat] [fri mjukvara] [programsviter] [xml] [ändrad 6 juni 2017]

förgrening

  1. – variant av program eller operativsystem, utvecklad sida vid sida med det ursprungliga utförandet. – Förgreningar är en logisk konsekvens av principen fri mjukvara, eftersom det står var och en fritt att ändra i programkoden och att sprida ändringarna vidare till andra. I bästa fall är förgreningarna kompa­tibla, det vill säga utbytbara. – På engelska: fork, forking. – Hard fork – hård förgrening – förgrening som inte nödvändigtvis är kompatibel med sina föregångare (alltså de versioner som gjordes före för­gren­ingen). Förgreningens utvecklare prioriterar förbättring av funktionen framför kompatibilitet med föregångarna; soft fork – mjuk förgrening – förgrening som är gjord för att fungera ihop med sina föregångare. – Processen förgrening eller splittring kallas ofta för forking även på svenska;
  2. – motsvarande för kryptovalutor;
  3. (branch) – se hoppinstruktion;
  4. fanout eller fan-out – i elektronik: det att en elektrisk ledare delas upp i två eller fler (som alltså förmedlar samma impulser).

[elektronik] [fri mjukvara] [programmering] [ändrad 28 september 2017]