Trisquel

Blå triskele bestående av tre sammanfogade spiraler.
En triskele – symbolen för Trisquel. (Annars är en triskele ofta sammansatt av tre människoben.)

ett utförande av GNU/Linux med enbart fri mjukvara. Det är baserat på Ubuntu. – Trisquel har funnits sedan 2004, och utvecklades vid universitetet i Vigo (uvigo.gal) i Galicien i Spanien. Det är det operativsystem som Richard Stallman använder (se länk, från 2015). – Namnet: Trisquel är spanska för triskele, ett motiv som ofta används som kännemärke för keltiska nationer (till vilka Galicien räknar sig). – Se trisquel.info.

[fri mjukvara] [linux] [3 augusti 2018]

replicant

  1. replikant (ett slags människolik robot) – se android;
  2. Replicant – en förgrening av operativsys­temet Android med enbart fri mjukvara. Replicant är närmare bestämt en förgrening av operativsystemet CyanogenMod†, som i sin tur var en förgrening av Android. Projektet Replicant inleddes år 2010 och stöds av Free software foun­da­tion. Replicant kan in­stal­le­ras bara på ett begränsat antal modeller av smarta mobiler. – Se replicant.us.

[android] [fri mjukvara] [robotar] [ändrad 22 augusti 2017]

OpenDocument

(OpenDocument format, ODF) – öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Det används bland annat i Apache Open Office. ODF är ett alternativ till slutna format, främst de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet ODF är skrivet i XML, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa ODF som standardformat för officiella dokumentfiler. – Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia.

[filformat] [fri mjukvara] [programsviter] [xml] [ändrad 6 juni 2017]

förgrening

  1. – variant av program eller operativsystem, utvecklad sida vid sida med det ursprungliga utförandet. Detta är en logisk konsekvens av principen fri mjukvara, eftersom det står var och en fritt att ändra i programkoden och att sprida ändringarna vidare till andra. I bästa fall är förgreningarna kompa­tibla, det vill säga utbytbara. – På engelska: fork, forking. – Hard fork – hård förgrening – förgrening som inte nödvändigtvis är kompatibel med sina föregångare (alltså de versioner som gjordes före för­gren­ingen). Förgreningens utvecklare prioriterar förbättring av funktionen framför kompatibilitet med föregångarna; soft fork – mjuk förgrening – förgrening som är gjord för att fungera ihop med sina föregångare. – Processen förgrening eller splittring kallas ofta för forking även på svenska;
  2. – motsvarande för kryptovalutor;
  3. (branch) – se hoppinstruktion;
  4. fanout eller fan-out – i elektronik: det att en elektrisk ledare delas upp i två eller fler (som alltså förmedlar samma impulser).

[elektronik] [fri mjukvara] [programmering] [ändrad 28 september 2017]