data privacy

datasekretess – särskilt skydd av personuppgifter och andra skyddsvärda uppgifter. – Datasekretess gäller:

  • – dels vid överföring av data, både inom och utom den egna organisationen;
  • – dels skydd mot olovliga ändringar, manipulation, attacker och skador orsakade av tekniska problem.

– Språkligt: Privacy översätts oftast med [personlig] integritet. Men översättningen dataintegritet skulle kunna leda tanken fel, eftersom integritet har en annan betydelse när det gäller data: motsägelsefrihet och konsekvens. Därför får det bli datasekretess på svenska.

[data] [dataskydd] [30 mars 2023]

konfidentiell databehandling

(confidential computing) – skydd av data även när de behandlas av program. – Vid konfidentiell databehandling ska data vara skyddade mot obehörig åtkomst även när de är inlästa i datorns arbetsminne (data under användning – data in use) under programkörning. Kallas också för encryption in use. – Läs mer om konfidentiell databehandling på Microsofts webbsidor. – Se också branschorganisationen Confidential computing consortium (CCC)confidentialcomputing.io.

[dataskydd] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]

dataskingring

(data dispersion) – det att företagsintern information sprids till utomstående, oavsiktligt eller genom tanklöshet. Det är ofta en bieffekt av användning av personlig utrustning (smarta mobiler, bärbara datorer) som kan anslutas till organisationens nätverk utan tillräcklig säkerhet. En annan orsak är att anställda utan att tänka sig för vidarebefordrar intern information till utomstående, till exempel genom att skicka mejl och mejlbilagor vidare till dem.

[data] [it-säkerhet] [6 maj 2020]

exfiltration

exfiltrering, utsmussling, utsmuggling – stöld av data från ett it‑system. Vanligtvis på ett sådant sätt att det inte upptäcks med en gång. Exfiltrering är oftast olovlig kopiering av data i samband med dataintrång. – Ordet exfiltrering är lånat från militär terminologi, där det står för utrymning av människor från ett farligt område, alternativt för tillfångatagande av en eller flera personer på fientlig mark för utsmuggling ur området. Det är bildat som motsatsen till infiltrering (att ta sig in i ett område i smyg eller att med falsk identitet ansluta sig till en grupp). – Ordet exfiltrering betyder bokstavligen att ta sig ut genom ett filter. – Läs också om uttrång.

[dataskydd] [ändrad 15 juni 2021]