Document freedom day

årsdag för fria och öppna dokument-format. (Alltså inte nöd­vändigt­vis för att inne­hållet i do­ku­menten ska vara till­gäng­ligt för alla.) Firas varje år den sista ons­dagen i mars. – Se documentfreedom.org (från 2018) och Digital Freedom Foundation (nere sedan november 2018).

[filformat] [årsdagar] [ändrad 18 december 2020]