format

upplägg, uppställning:

  1. – bestämt sätt att ordna data som ska läsas och bearbetas av ett datorprogram. Ett format specificerar vilka delar som ska ingå i informationen, vilken ordning delarna ska komma i och hur olika variabler ska anges. – Se också filformat, canonical format och mikroformat;
  2. formatering – bestämt sätt att förbereda ett lagringsminne (hårddisk, SSD, optisk disk, USB-minne) för datalagring genom att dela in den i sektorer och förse den med index (och samtidigt radera eventuell tidigare information);
  3. – mer allmänt: upplägg – mått, tidplan, struktur och stil för tidningar, radio- och tv-program, underhållning, konferenser och annat;
  4. – traditionell svensk betydelse: yttermått, storlek.

[data] [filformat] [lagringsmedier] [språktips] [ändrad 4 september 2018]