ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i nätverk, patenterad 1975 av Bob Metcalfe och David Boggs†. – Ethernet kan enkelt beskrivas som trafikled­ningen i ett lokalt nät. Dess uppgift är att hitta en väg för varje meddelande från avsändare till mot­tagare utan att två eller flera meddelanden sam­tid­igt försöker ta samma väg (kollision). (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunk­tioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända med ethernet kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och för­söker sedan igen. – Ether­net utvecklades för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring†. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Boggs och Metcalfe beskrev ethernet 1976 i artikeln ”Ethernet: distributed packet switching for local computer networks”. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 24 april 2022]