ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i nätverk, patenterad 1975 av Bob Metcalfe och David Boggs†. – Ethernets grundläggande funktion är att hindra två meddelanden att ta samma väg samtidigt i nätverket (kollision). Det kan ses som en motsvarighet till trafikledning. (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunktioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända med ethernet kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slumpmässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och försöker sedan igen. – Ethernet utvecklades för kabelnät, men används också i trådlösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring†. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Boggs och Metcalfe beskrev ethernet 1976 i artikeln ”Ethernet: distributed packet switching for local computer networks”. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 8 december 2022]