Boggs, David

(19502022) – amerikansk nätverksingenjör, mest känd för att han på 1970‑talet utvecklade ethernet tillsammans med Bob Metcalfe. – Det sades att Metcalfe kom med idéerna och Boggs räknade ut hur de skulle realiseras. – Mer i Wikipedia.

[personer] [24 april 2022]