datalänklagret

(data link layer, på svenska också datalänkskiktet) – i nätverk: de funktioner som styr flödet av data i ett nätverk från nod till nod. – Datalänklagret förhindrar att två meddelanden sänds samtidigt på samma kanal, och det kan också innehålla funktioner som rättar fel i överföringen. Det sköter de enskilda stegen i ett med­del­andes väg genom ett nätverk, men det plan­e­rar inte meddelandets hela väg från avsändare till mottagare. (Jämför med en trafik­polis som håller ordning på trafiken i en gatukorsning utan att veta vad som är bilisternas destination.) – Datalänklagret är den näst lägsta nivån i OSI‑modellen, som är ett sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grund­lägg­ande till de mer övergripande. Data­länk­lagret tar emot instruktioner från nätverkslagret och styr det lägsta lagret i OSI‑modellen, det fysiska lagret. – Se också datalänk.

[nätverk] [ändrad 28 januari 2019]