Homebrew computer club

en klubb för datorintresserade i Silicon Valley, 19751986. – Homebrew computer club spelade en viktig roll i framväxten av persondatorer. De mest kända medlemmarna var Steve Jobs† och Steve Wozniak. De visade upp Apple I på klubben. Många andra medlemmar startade företag eller utvecklade framgångsrika produkter. Klubbens samordnare, Lee Felsenstein, konstruerade den första kommersiellt tillverkade bärbara datorn, Osborne 1. – Homebrew computer club publicerade 1975–1977 ett nyhetsbrev. I ett inlägg 1976 kritiserade Bill Gates (som bodde i Seattle och inte var med i klubben) datorhobbyisterna för att de inte respekterade upphovsrätten till källkod (se denna länk). Nyhetsbreven finns att läsa på computerhistory.org…. Homebrew computer club fanns kvar till 1986, men många av medlemmarna har fortsatt att träffas.

[föreningar] [it-historia] [5 mars 2023]

grå litteratur

beteckning på skrifter som publiceras vid sidan av etablerade förlag och medier. – I Sverige används uttrycket grå litteratur oftast om publikationer som kan ha vetenskapligt intresse, men som inte har granskats av oberoende sakkunniga (peer review). Det kan vara tekniska rapporter, utredningar från myndigheter, företags publikationer och annat. Även sådant som nyhetsbrev från organisationer och opinionsbildare kan räknas som grå litteratur. Grå litteratur kan ges ut på papper eller i digital form. – Uttrycket grey literature har använts på engelska sedan 1975 och på svenska är grå litteratur belagt sedan 2007. – Det finns en särskild organisation för grå litteratur, se greynet.org.

[publicering] [25 oktober 2022]

Jargon file

Eric Raymonds utgåva tryckt år 2000.

The Jargon file – en amerikansk ordlista med it‑språk. – The Jargon file påbörjades 1975 av Raphael FinkelStanford‑universitetet. Andra tog över 1976, och ordlistan fanns därefter i två exemplar, ett på Stanford och ett på MIT. Richard Stallman bidrog flitigt. – Delar av The Jargon file publicerades 1981 i en tidskrift som gavs ut av Stewart Brand. 1983 kom ordlistan i tryck som The hacker’s dictionary. Sedan hände inget på sju år. 1990 gjordes en omarbetning, och ord­listan sköttes därefter främst av Eric Raymond. En ny utgåva av boken, The new hacker’s dictionary, kom ut i tryck 1991. Den senaste utgåvan av The jargon file i Eric Raymonds ver­sion kom ut 2004. Det finns kopior av den, liksom av äldre versioner, på flera ställen på internet. – De äldsta utgåvorna har jargong från användare av minidatorer som PDP‑11†. En del av de orden saknas i senare utgåvor: i stället har det tillkommit ord från Unix- och persondatorvärlden. – Versionen från 1981: länk. – Versionen från 1991: länk. – Versionen från 2004: länk. – En inofficiell version från 2012: arkiverad.

[it-historia] [jargong] [ändrad 1 januari 2021]

Mountweazel

en engelsk term för spökord. – En artikel om den aldrig existerande Lilian Virginia Mountweazel stod i 1975 års utgåva av New Columbia Encyclopedia. Det är i detta fall okänt ifall det var ett hyss, eller ifall syftet var att kunna ertappa plagiatörer.

[avsiktliga fel] [publicering] [ändrad 14 oktober 2014]

ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i nätverk, patenterad 1975 av Bob Metcalfe och David Boggs†. – Ethernets grundläggande funktion är att hindra två meddelanden att ta samma väg samtidigt i nätverket (kollision). Det kan ses som en motsvarighet till trafikledning. (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunktioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända med ethernet kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slumpmässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och försöker sedan igen. – Ethernet utvecklades för kabelnät, men används också i trådlösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring†. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Boggs och Metcalfe beskrev ethernet 1976 i artikeln ”Ethernet: distributed packet switching for local computer networks”. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 8 december 2022]

Betamax

ett format för videokassetter, infört 1975 av Sony, slutligen nerlagt 2002. – Betamax var en särskild inspelnings­teknik och ett särskilt format för videokassetter. – Betamaxformatet ansågs av många vara tekniskt bättre än det format, VHS†, som blev dominerande. De misstag som Sony anses ha gjort, och som ledde till att Betamaxformatet år efter år förlorade marknadsandelar till VHS, för att slutligen försvinna, har diskuterats flitigt i litteraturen om marknadsföring. Man talar ibland om att någon betamaxar sig ut ur marknaden.

[nerlagt] [videoteknik] [ändrad 31 juli 2017]

Microsoft

mjukvaruföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen†. – Microsoft blev det första stora it‑före­tag som inte utvecklade datorer, enbart datorprogram (men se här nedanför). Det stora genombrottet kom 1981 när Microsoft fick leverera operativsystemet PC-DOS till IBM:s Personal computer. Microsoft behöll då rätten att sälja operativsystemet till andra datortillverkare under namnet MS‑DOS. Det gav upphov till de så kallade klonerna, vilket bidrog till att göra pc:n till branschstandard. – Under 1980‑talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel – första versionen av Word var faktiskt utvecklad för Macintosh. – Microsoft blev världens dominerande programföretag i början av 1990-talet med version tre av Windows och programsviten Office, som trängde undan program som Word­Perfect och Lotus 1-2-3†. Micro­soft har också en sökmotor, Bing. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper det sociala nätverket LinkedIn. –  Microsoft har successivt börjat utveckla och sälja hårdvara under sitt eget varumärke, bland annat datorer och surfplattor med namnet Surface. Microsofts satsningar på mobiltelefoni har inte varit särskilt framgångsrika, se till exempel Windows Phone†. – Paul Allen slutade på Microsoft 1983, men hans dödsbo är fortfarande en av huvudägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer. Steve Ballmer efterträd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som styrelseordförande till 2014, och fram till juni 2008 också som chef för programutvecklingen. Han kvarstod länge som tek­nisk rådgivare åt styrelsen, men lämnade Microsofts ledning i mars 2020. – Bill Gates arbetade sin sista dag på Microsoft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över ansvaret för programutvecklingen. – Microsofts huvudkontor ligger i Redmond, en grannstad till Seattle. – Se microsoft.com.

[företag] [ändrad 28 november 2022]

Altair

Altair med locket borttaget så att man ser lite av kretsarna. På framsidan lysdioder och vippströmbrytare.
Altair utan lock.

en av de första persondatorerna, lanserad 1975. Den första som fick en viss spridning. – Altair 88000 såldes som byggsats för 395 dollar (färdigbyggd för 495 dollar) och hade en Intel 8080-processor, 256 byte (bara byte) i minne och ett användargränssnitt bestående av LED:er och vipp­ström­brytare. Den kom från ett företag som hette MITS, Micro instrumentation and telemetry Systems, i Albu­querque i New Mexico. Datorn såldes i ungefär fyra tusen exemplar, bland annat till Bill Gates och Paul Allen†, som båda därefter anställdes på MITS som programutvecklare, men som slutade 1976. MITS lades ner kort därefter på grund av en kombination av konkurrens och bristfälliga affärsmetoder. – Namnet: Altair är en ljusstark stjärna i stjärnbilden Örnen. Namnet är arabiska och betyder örnen.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 16 oktober 2018]