Jargon file

Eric Raymonds utgåva tryckt år 2000.

The Jargon file – en amerikansk ordlista med it‑språk. Den påbörjades 1975 av Raphael FinkelStanford‑universitetet. Andra tog över 1976, och ordlistan fanns därefter i två exemplar, ett på Stanford och ett på MIT. Richard Stallman bidrog flitigt. – Delar av The Jargon file publicerades 1981 i en tidskrift som gavs ut av Stewart Brand. 1983 kom ordlistan i tryck som The hacker’s dictionary. Sedan hände inget på sju år. 1990 gjordes en omarbetning, och ord­listan sköttes därefter främst av Eric Raymond. En ny utgåva av boken, The new hacker’s dictionary, kom ut i tryck 1991. Den senaste utgåvan av The jargon file i Eric Raymonds ver­sion kom ut 2004. Det finns kopior av den, liksom av äldre versioner, på flera ställen på internet. De äldsta utgåvorna har jargong från användare av minidatorer som PDP‑11†. En del av de orden saknas i senare utgåvor: i stället har det tillkommit ord från Unix- och persondatorvärlden. – Versionen från 1981: länk. – Versionen från 1991: länk. – Versionen från 2004: länk. – En inofficiell version från 2012: arkiverad.

[it-historia] [jargong] [ändrad 1 januari 2021]

Mountweazel

en engelsk term för spökord. – En artikel om den aldrig existerande Lilian Virginia Mountweazel stod i 1975 års utgåva av New Columbia Encyclopedia. Det är i detta fall okänt ifall det var ett hyss, eller ifall syftet var att kunna ertappa plagiatörer.

[avsiktliga fel] [publicering] [ändrad 14 oktober 2014]

ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i nätverk, patenterad 1975 av Bob Metcalfe och David Boggs†. – Ethernet kan enkelt beskrivas som trafikled­ningen i ett lokalt nät. Dess uppgift är att hitta en väg för varje meddelande från avsändare till mot­tagare utan att två eller flera meddelanden sam­tid­igt försöker ta samma väg (kollision). (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunk­tioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända med ethernet kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och för­söker sedan igen. – Ether­net utvecklades för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring†. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Boggs och Metcalfe beskrev ethernet 1976 i artikeln ”Ethernet: distributed packet switching for local computer networks”. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 24 april 2022]

Altair

Altair med locket borttaget så att man ser lite av kretsarna. På framsidan lysdioder och vippströmbrytare.
Altair utan lock.

en av de första persondatorerna, lanserad 1975. Den första som fick en viss spridning. – Altair 88000 såldes som byggsats för 395 dollar (färdigbyggd för 495 dollar) och hade en Intel 8080-processor, 256 byte (bara byte) i minne och ett användargränssnitt bestående av LED:er och vipp­ström­brytare. Den kom från ett företag som hette MITS, Micro instrumentation and telemetry Systems, i Albu­querque i New Mexico. Datorn såldes i ungefär fyra tusen exemplar, bland annat till Bill Gates och Paul Allen†, som båda därefter anställdes på MITS som programutvecklare, men som slutade 1976. MITS lades ner kort därefter på grund av en kombination av konkurrens och bristfälliga affärsmetoder. – Namnet: Altair är en ljusstark stjärna i stjärnbilden Örnen. Namnet är arabiska och betyder örnen.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 16 oktober 2018]