Fripost

svensk förening som tillhandahåller e‑post för sina medlemmar. Syftet är att hålla e‑posten fri från övervakning, kartläggning och profilering. Föreningen har funnits sedan 2010 och har sitt säte i Göteborg. – Se fripost.org.

panoramafrihet

rätt att fotografera och filma konstverk och byggnader på allmän plats och att publicera bilderna. – Panoramafrihet är en inskränkning i upphovs­rätten som finns i många länder. I Sverige motsvarar det närmast åter­givningsrätt. Så som den svenska lagen är skriven har man rätt att avbilda konstverk och byggnader på allmän plats. Men det står inte uttryckligen att man får sprida avbildningarna, till exempel på internet. Formuleringen är grunden för ett omstritt utslag från 2016 i Högsta domstolen, se under återgivningsrätt (länk här ovanför). – Under 2016 pågick en kampanj för att stärka panorama­friheten i EU. – På engelska: freedom of panorama, förkortat fop.

freetard

anhängare av gratis program, gratis nerladdningar av musik etcetera. Ordet är nedsättande. Av free och retard.

fritextsökning

(free text search)sökning som går igenom alla ord i de dokument som genomsöks. Alternativet är sökning med hjälp av nyckelord, rubrikord eller taggar. En vanlig typ av fritextsökning är den som används i sök­motorer som Google. – Termen fritextsökning uppkom på den tiden när det var mycket resurskrävande att söka igenom hela textmassor. Man försåg därför dokument med nyckelord för att förenkla sökningar. Sedan länge är fritextsökning något alldagligt, och därför används termen sällan.