fritextsökning

sökning som går igenom alla ord i de dokument som genomsöks. Alternativet är sökning med hjälp av nyckelord, rubrikord eller taggar. En vanlig typ av fritextsökning är den som används i sök­motorer som Google. – Termen fritextsökning uppkom på den tiden när det var mycket resurskrävande att söka igenom hela textmassor. Man försåg därför dokument med nyckelord för att förenkla sökningar. Sedan länge är fritextsökning något alldagligt, och därför används termen sällan. – På engelska: free text search.

[sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]

fri

(free) – om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder ’gratis’. Det är free as in free speech, not free as in free beer”. – I free­ware betyder free där­emot ’gratis’.

handboksfri

(walk-up-and-use) – mycket lättanvänd; som nästan vem som helst kan använda direkt, utan förkunskaper eller särskild utbildning. – Uttrycket används i användbar­het om informationssystem som användarna kanske bara använder en gång, och som därför måste vara begripliga direkt: till exempel biljettautomater, vägbeskrivningar, museiinformation. – Även: förkunskapsfri.

[användargränssnitt] [ändrad 12 juni 2020]

meddelarfrihet

allas rätt att lämna uppgifter till pressen i hem­lig­het. – Meddelarfriheten är grund­­lags­­skyddad i tryckfrihetsförordningen. Om den som lämnar en uppgift till en tidning (eller annat mass­medium) begär att få vara anonym är det straffbart för alla på tidningen att lämna ut namnet. Man talar också om meddelarskydd och källskydd. – På engelska heter det confidentiality of sources, pro­tection of sources och i USA också reporter’s privilege. – Det är också i Sverige förbjudet för myndigheter och för företag som helt eller delvis finansieras med offentliga medel att försöka ta reda på vem som har lämnat ut information med skydd av meddelarfriheten. (Det kallas för efterforskningsförbud.)

[lagar] [meddelarskydd] [ändrad 21 maj 2019]

fri-tv-kanaler

tv-kanaler som är gratis och som kan tas emot av vem som helst med grundläggande tv‑utrustning. Alltså med tv‑apparat, antenn och en digitalbox som inte behöver ha något abonnemang (en fribox). – På engelska free‑to‑air, förkortat fta.