fritextsökning

(free text search)sökning som går igenom alla ord i de dokument som genomsöks. Alternativet är sökning med hjälp av nyckelord, rubrikord eller taggar. En vanlig typ av fritextsökning är den som används i sök­motorer som Google. – Termen fritextsökning uppkom på den tiden när det var mycket resurskrävande att söka igenom hela textmassor. Man försåg därför dokument med nyckelord för att förenkla sökningar. Sedan länge är fritextsökning något alldagligt, och därför används termen sällan.

avbrottsfri kraft

strömförsörjning som fungerar även vid avbrott i elnätet. En ups (uninterruptible power supply eller source), avbrottsfri kraftkälla, är en anordning som kopplas mellan elnätet och en eller flera datorer. Den innehåller ett batteri som förser datorerna med ström om det blir elavbrott. Ups:er skyddar också utrustningen mot stötströmmar, till exempel vid blixtnedslag. En del ups:er har också funktioner för ordnad avstängning av ansluten utrustning – filer sparas och program avslutas, först därefter stängs utrustningen av.

fri

(free) –– om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder ’’gratis’. ’Det är ’free as in free speech, not free as in free beer””. – I free­ware betyder free där­emot ’’gratis’’.

handboksfri

(walk-up-and-use) –– mycket lättanvänd; som nästan vem som helst kan använda direkt, utan för­kun­skaper eller utbildning. –– Ut­trycket används i an­vänd­bar­het om informations­system som användarna kanske bara använder en gång, och som därför måste vara begripliga direkt: till exempel biljett­auto­mater, väg­beskrivningar, musei­information. – Även: för­kun­skaps­fri.

meddelarfrihet

allas rätt att lämna uppgifter till pressen i hem­lig­het. –– Med­­delar­­fri­­heten är grund­­lags­­skyddad i tryck­fri­hets­för­ordningen. Om den som lämnar en upp­gift till en tidning (eller annat mass­medium) begär att få vara anonym är det straff­bart att lämna ut namnet. Man talar också om med­delar­skydd och käll­skydd. – På engelska heter det confidentiality of sources, pro­tection of sources och i USA även reporter’’s privilege.