fri

(free) – om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder gratis. Det är free as in free speech, not free as in free beer”. – I freeware betyder free där­emot gratis.

[fri mjukvara] [ord med fri i den betydelse som anges här] [språktips] [ändrad 5 augusti 2016]