fri

(free) –– om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder ’’gratis’. ’Det är ’free as in free speech, not free as in free beer””. – I free­ware betyder free där­emot ’’gratis’’.