licensure

  1. – utfärdande av legitimation eller motsvarande, vanligtvis till en person – tillstånd att utöva ett yrke eller att göra något annat, som att köra bil – legitimering;
  2. – tillämpning av licensvillkor, agerande i enlighet med licens.

– Observera att det svenska ordet licensiering står för ett avtal mellan två parter, där den första ger den andra rätt att använda patent eller andra immateriella rättigheter som tillhör den första.

[arbetsliv] [licenser] [språktips] [27 juni 2020]

Hippocratic license

den hippokratiska programlicensen – en licens för program med öppen källkod med villkoret att programmet inte får användas för att skada eller hota personer eller grupper, inte heller utsätta dem för fara. – Den hippokratiska licensen utformades 2019 av den amerikanska programmeraren Coraline Ada Ehmke (where.coraline.codes). Licensen har kritiserats för att den strider mot en av principerna för fri mjukvara, nämligen att man ska ha rätt att använda program för vilket ändamål som helst (se de fyra friheterna). – Namnet syftar på den grekiska läkaren Hippokrates (se Wikipedia) och den hippokratiska eden för läkare, vars första regel brukar sammanfattas som ”gör ingen skada”. Den hippokratiska programlicensen finns på firstdonoharm.dev.

[licenser] [öppen källkod] [ändrad 5 oktober 2021]

licensserver

server som i ett företagsnätverk hanterar användarnas tillgång till program som kräver licens. – När en användare begär att få använda ett program som kräver licens kontrollerar licensservern först att det finns licenser lediga. Om det finns en ledig licens får användaren en nyckel som ger henne tillgång till det efterfrågade programmet. Förutsättningen är att licenserna tillhör ett företag eller annan organisation och att antalet samtidiga användare är begränsat. Servern är ett program, inte nödvändigtvis en särskild dator. – På engelska: software license server eller bara license server.

[licenser] [20 december 2018]

CDDL

förkortning för Common development and distribution license – en program­licens för fri och öppen källkod. Den utvecklades 2004 av bland andra Danese Cooper (blogg)Sun†, numera del av Oracle. CDDL är baserad på Mozilla public license, MPL, men går inte ihop med den mest kända licensen för fri mjukvara, GPL. CDDL har inte samma höga nivå av smittsam­het, utan programkod som skyddas av CDDL kan spridas tillsammans med sluten programkod. – Se Open source initiatives webbsidor (länk).

[fri och öppen kallkod] [förkortningar på C] [licenser] [ändrad 25 januari 2018]

LGPL

förkortning för Lesser GPL – en variant av GNU:s programlicens för fri mjukvara. – Skillnaden mellan LGPL och vanliga GPL är att LGPL tillåter att programkoden används i program som inte är fri mjukvara. GNU avråder från användning av LGPL utom i vissa fall. – Läs mer på GNU:s webbsidor (länk).

[förkortningar på L] [licenser] [ändrad 30 oktober 2018]

Windows genuine advantage

(WGA) – tidigare: ett program som kontrollerade att alla Microsoft‑program i ett Windows-system var äkta Micro­soft­program, och hade giltig licens. Godkännande från WGA var ett villkor för att Microsoft skulle leverera gratis uppdateringar. – I Windows 7 (2009) ersattes det med Windows activation technologies (länk), därefter talar Microsoft bara om activation, activation methods, activation support – aktivering (se länk). – WGA ringde hem, det vill säga skickade resultatet av kontrollen till Microsoft över internet. Pro­gram­met kritiserades för att det ibland slog falskt alarm: WGA hittade inte alltid programlicensen, trots att det fanns en. – WGA kritiserades också för att det spionerade på användaren och kartlade allt på hårddisken. Microsoft förnekade att programmet kunde göra det. Många användare undrade vad det var för fördel (advantage) med WGA för användarna. – Det var tillåtet att avlägsna WGA från Windows, men om man gjorde det fick man problem med uppdateringar. Flera program som neutraliserade WGA spreds på internet, och Microsoft försökte stoppa dem. – Läs mer om WGA i Wikipedia och se Microsofts webbsidor.

[inaktuellt] [licenser] [windows] [ändrad 11 september 2018]