Mono

en utvecklingsplattform som bygger på Microsofts DotNet, men som är skriven i öppen källkod och som framställer program för Unix (Linux, macOS och iOS). – Mono använder de delar av DotNet som Microsoft har överlämnat till standardiseringsorgan. – Projektet, som påbörjades i juli 2001, leds av Miguel de Icaza, då på Novell†, som stöder Mono. Microsoft är välvilligt inställt. Mono är det spanska ordet för apa. – Läs mer på mono‑project.com.

[systemutveckling] [ändrad 5 augusti 2017]

Ximian

en avvecklad avdelning inom Novell† för utveckling av kontorsprogram, servrar och utvecklingsverktyg för Linux. – Ximian avvecklades 2011 när Attachmate köpte Novell. Ximian var nära knutet till Mono‑projektet som leddes av Ximians chef Miguel de Icaza. Ximian grundades 1999 som ett fristående företag av de Icaza och Nat Friedman som en fortsättning på Gnome. Novell köpte Ximian i augusti 2003. – Namnet Ximian anspelade på simian (aplik, apmässig); spanska mono betyder också apa.

[linux] [nerlagt] [ändrad 5 augusti 2017]