Mono

en utvecklingsplattform som bygger på Microsofts DotNet, men som är skriven i öppen källkod och som framställer program för Unix (Linux, macOS och iOS). – Mono använder de delar av DotNet som Microsoft har överlämnat till standardiseringsorgan. – Projektet, som påbörjades i juli 2001, leds av Miguel de Icaza, då på Novell†, som stöder Mono. Microsoft är välvilligt inställt. Mono är det spanska ordet för apa. – Läs mer på mono‑project.com.

[systemutveckling] [ändrad 5 augusti 2017]