Mono

utvecklingsplattform som bygger på Microsofts Dotnet, men som är skrivet i öppen källkod och ger program för Unix (Linux, macOS och iOS). – Mono använder de delar av Dotnet som Microsoft har överlämnat till standardiseringsorgan. – Projektet, som påbörjades i juli 2001, leds av Miguel de Icaza, då på Novell, som stöder Mono. Microsoft är försiktigt välvilligt inställt. Mono är det spanska ordet för ’apa’. – Läs mer på mono‑project.com.

[systemutveckling] [ändrad 5 augusti 2017]