Gnome

ett projekt som utvecklar ett grafiskt användargränssnitt till Linux samt för andra versioner av Unix som BSD, Darwin, HP-UX och Solaris. Mer exakt är det en an­vändar­miljö, som förutom grafiskt användargräns­snitt omfattar webb­läsare och andra program samt verktyg för pro­gram­utveck­lare. Allt ut­vecklas som fri mjuk­vara, och programmen kan laddas ner från Gnomes webb­plats gnome.org. – Gnome påstås stå för GNU network object model environment, och det ingår i GNU-pro­jektet. – Läs också om det nerlagda Eazel† och om det kon­kur­re­rande KDE. – Ordet: Gnome, på svenska gnom eller tomte (i äldre betydelse), kan i folktro vara en kort­växt människoliknande varelse som utan att synas hjälper män­niskorna. Ordet kan också an­vändas i ungefär samma be­tydelse som nörd.

[fri mjukvara] [grafiskt användargränssnitt] [linux] [unix] [ändrad 9 oktober 2018]

Dagens ord: 2013-12-24