squatter

ockupant, snyltare – inom it: någon som lägger beslag på eller snyltar på resurser som till­hör någon annan, eller som borde tillhöra någon annan. – Ordet squatter eller squatting ingår i cyber­­squatting, se domänrofferi, facesquatting (namnrofferi), typo­squatting, se fulregistrering, och wi‑fi squatter. – Se också squammer. – Ursprungligen: engelska för någon som slår sig ner på en tomt eller i ett hus utan lov, eller någon som slår sig ner på obebyggd mark i syfte att ta över den. Den äldsta betydelsen är en som sitter på huk (squats), underförstått: en som inte har något hus att vara i.

[illa omtyckta personer] [missbruk] [språktips] [ord på squat] [ändrad 7 mars 2023]

squammer

  1. – en som skickar in falska an­sökningar om registrering av domäner på internet. Syftet är inte att faktiskt registrera domänerna, utan att hindra andra från att göra det. An­sökningarna skickas ofta med automatik av ett dator­system;
  2. – mer allmänt: en som registrerar domäner för att senare kunna sälja dem dyrt.

– Ordet squammer är en samman­dragning av squatter och spam.

[bluff och båg] [domäner] [illa omtyckta personer] [ändrad 6 september 2018]

wi-fi squatter

wi-fi-snyltare – en som besöker all­männa lokaler främst för att kunna utnyttja det tråd­lösa nät­verket (wi‑fi). Till exempel en dator­försedd kafébesökare som stannar kvar långt efter att kaffet har kallnat. Även: någon som använder någon annans tråd­lösa nät­verk utan till­stånd. – Se också nätsnyltning och squatter.

[it-folkgrupper] [wi-fi] [ändrad 27 augusti 2018]

fulregistrering

(typosquatting eller typo squatting) – avsiktlig registrering av domän med ett namn som lätt kan förväxlas med annan, känd domäns namn. Skillnaden kan vara någon enstaka bokstav, som ”aflonbladet.se”. Syftet är att locka till sig besökare som egentligen skulle någon annan stans, och att tjäna pengar på dem eller lura av dem information. Fulregistrering används bland annat för nätfiske (phishing). – Se också Datatermgruppen (länk). – Läs också om felstavningsdomäner, stavfelsockupanter och homografattacker samt om alternativt tvistlösningsförfarande. – Det engelska uttrycket typosquatting består av typo (tryckfel) och squatting – se squatter.

[bluff och båg] [bluffdomäner] [ändrad 7 februari 2020]