squatter

ockupant, snyltare – inom it: någon som lägger beslag på eller snyltar på resurser som till­hör någon annan, eller som borde till­höra någon annan. Ordet ingår i cyber­­squatting, se domän­rofferi, face­squatting (namn­rofferi), typo­squatting, se ful­regi­strering, och wi‑fi squatter. – Se också squammer. – Ur­sprung­ligen: engelska för någon som slår sig ner på en tomt eller i ett hus utan lov, eller någon som slår sig ner på obe­­byggd mark i syfte att ta över den. Den äldsta betydelsen är en som sitter på huk (squats), underförstått: en som inte har något hus.

[illa omtyckta personer] [missbruk] [språktips] [ord på squat] [ändrad 30 juni 2017]

squammer

  1. – en som skickar in falska an­sökningar om registrering av domäner på internet. Syftet är inte att faktiskt registrera domänerna, utan att hindra andra från att göra det. An­sökningarna skickas ofta med automatik av ett dator­system;
  2. – mer allmänt: en som registrerar domäner för att senare kunna sälja dem dyrt.

– Ordet squammer är en samman­dragning av squatter och spam.

[bluff och båg] [domäner] [illa omtyckta personer] [ändrad 6 september 2018]

wi-fi squatter

wi-fi-snyltare – en som besöker all­männa lokaler främst för att kunna utnyttja det tråd­lösa nät­verket (wi‑fi). Till exempel en dator­försedd kafébesökare som stannar kvar långt efter att kaffet har kallnat. Även: någon som använder någon annans tråd­lösa nät­verk utan till­stånd. – Se också nätsnyltning och squatter.

[it-folkgrupper] [wi-fi] [ändrad 27 augusti 2018]