Sybilattack

(Sybil attack) – röstfusk i renommésystem – ett stort antal påhittade del­tag­­are används för att snedvrida det sammanlagda utfallet av be­döm­ning­arna. Angriparen skapar många falska identiteter i renommésystemet och använder dem sedan för ett manipulera omröstningen. Antingen kan Sybilattacken gå ut på att höja någons rankning i re­nommé­systemet på ett orättvist sätt eller på att sänka den. – Motåtgärder går ut på att på något sätt se till att en person (en entitet) kan skaffa bara en identitet i re­nom­mé­sys­temet. Detta innebär oftast att man får göra avkall på del­tag­ar­nas anonymitet. Men det finns program som försvårar Sybil­attacker på andra sätt, till exempel Sybilguard, se denna länk. – Namnet: Sybilattacker är uppkallade efter boken Sybil av Flora Retha Schreiber från 1973: den hand­lar om en kvinna med så kallad personlighetsklyvning. Pseudo-spoofing är ett mindre vanligt ord för samma slags röstfusk.

[attacker] [identitet] [sociala medier] [ändrad 18 juni 2017]

entitet

(entity) – i datorvetenskap:

  1. – något som existerar oberoende av sina attribut. Om attributen ändras förblir entiteten ändå densamma, till och med om alla lagrade attribut ändras. Exempel: en människa. Hon kan byta namn, adress, telefonnummer, i ovanliga fall till och med personnummer och kön, men hon är ändå samma människa – samma entitet. När man lägger upp databaser kan det vara viktigt att se till att samma entitet inte kommer med i två exemplar: om någon gifter sig och byter efternamn bör man se till att den personen inte dubbleras;
  2. – den fysiska person som står bakom en identitet, som ett användarnamn;
  3. – se entity-relationship, där en entitet kan vara i stort sett vad som helst.

Entitet är i grunden en filosofisk term. Det står för vad som helst som vi kan tänka oss, vare sig det är en varelse, ett materiellt föremål, en händ­else eller process, en tanke eller något som existerar i historien, i religion eller i fantasin. Ordet används i olika sammanhang i mer begränsad be­tyd­else. – Ordet kommer från latinets entitatem – det varande, det som finns, och lär ha myntats av Julius Caesar.

[data] [datorvetenskap] [filosofi] [identitet] [språktips] [ändrad 9 juni 2017]

catfishing

användning av en falsk identitet på sociala nätverk i bedrägligt syfte. Ofta görs det för att locka till sig en sexuell partner. – I catfishing ingår ofta att man också förser den falska identiteten med falska kontakter i det sociala nätverket, och även på andra sätt ser till att den falska identiteten verkar trovärdig. – Ordet har använts i denna och besläktade betydelser sedan början av 1900‑talet – se denna artikel. – Jämför med nätfiske (phishing) och kittenfishing.

[bluff och båg] [identitet] [jargong] [sociala nätverk] [ändrad 18 februari 2019]

principal

i säkerhetssystem: identitetshavare, ID-havare – den fysiska person som identifieras av ett namn och ett lösenord i ett säkerhetssystem. (Det engelska ordet principal har flera andra betydelser, bland annat rektor.)

[identitet] [ändrad 11 juni 2018]

identifiering

knytande av en person till en identitet; kontroll av att en uppgiven identitet är korrekt. I tekniska system för identifiering: att knyta en person med uppgiven identitetsbeteckning (namn, personnummer) till en på förhand registrerad identitet. I de flesta fall förutsätts någon form av identitetskontroll (autentisering) med hjälp av identitetshandlingar (id‑kort, legitimation). – Identifiering i djupare bemärkelse kan bara göras av betrodda personer som känner den som ska identifieras. – Språkligt: Man säger ofta att man identifierar sig när man visar upp sitt id-kort. Strikt talat identifierar man sig när man uppger sitt namn och eventuellt andra uppgifter: att visa upp id-kortet är att styrka identiteten (autentisera).

[identifiering] [ändrad 19 december 2018]