alternativt tvistlösningsförfarande

(ATF) – ett sätt att lösa tvister om domäner utanför domstol. Tvisten avgörs av en tvist­lösare. – Förfarandet an­vänds om någon i efter­hand vill över­klaga till­delning av en domän under toppdomänen se. Överklagandet görs vanligt­vis därför att den som klagar anser sig ha bättre rätt till domänen, till exempel om domänens namn är samma som ett före­tags­namn (se domänrofferi) eller en känd persons namn. Över­klagandet kan också gälla så kallad fulregistrering. Överklagandet görs till Internetstiftelsen, som över­lämnar ärendet till en av tretton tvistlösare. Tvistlösaren kan sedan, efter att ha tagit del av båda parternas argument, be­stämma att rätten till domänen ska överlåtas på den som har över­klagat. – Läs mer på Internetstiftelsens webb­sidor.

[domäner] [juridik] [ändrad 25 februari 2019]

Dagens ord: 2014-02-01