alternativt tvistlösningsförfarande

(ATF) – ett sätt att lösa tvister om domäner utanför domstol. Tvisten avgörs av en tvistlösare. – Förfarandet används om någon i efterhand vill överklaga tilldelning av en domän under toppdomänen se. Överklagandet görs vanligtvis därför att den som klagar anser sig ha bättre rätt till domänen, till exempel om domänens namn är samma som ett företags­namn (se domänrofferi) eller en känd persons namn. Överklagandet kan också gälla påstådd så kallad fulregistrering. Överklagandet görs till Internetstiftelsen, som över­lämnar ärendet till en av tretton tvistlösare. Tvistlösaren kan sedan, efter att ha tagit del av båda parternas argument, bestämma att rätten till domänen ska överlåtas på den som har överklagat. – Läs mer på Internetstiftelsens webbsidor.

[domäner] [juridik] [ändrad 25 februari 2019]

Dagens ord: 2014-02-01