fulregistrering

(typosquatting) – avsiktlig registrering av domän under ett namn som lätt kan för­växlas med annan, känd domän. Skillnaden kan vara någon en­staka bok­stav, som ”aflonbladet.se”. Syftet är att locka till sig be­sökare som egentligen skulle någon annan stans och att tjäna pengar på dem. Ful­registrering används bland annat för nätfiske (phishing). – Se också Datatermgruppen (länk). – Läs också om dubbel­gångar­domäner, stav­fels­ockupanter och homo­graf­attacker samt om alternativt tvist­lösnings­förfarande. – Det engelska uttrycket typo­squatting består av typo (tryckfel) och squatting, se squatter.