spam

  1. – obeställd e-postreklam i massutskick; skräp­post; störande med­­de­lan­den i stor mängd. – Spam är ofta reklam för por­no­­grafi, under­­medel och snabba sätt att bli rik. Medde­lan­dena har ofta avsän­dare som är svåra eller omöjliga att spåra. Det är vanligt med falska avsändaradresser. Ibland står mottagarens adress som avsändare. Men även etablerade företag skickar ut spam ibland. Alla obeställda mass­­ut­skick räknas som spam, även om innehållet är seriöst och av­­sända­ren är känd. – Andra benäm­­ningar på spam är bulk mail, bulk email, junk mail, junk email (ofta bara junk) eller unsolicited commercial email, för­kortat UCE. – Spam räknas som miss­­­bruk (abuse) av inter­net. – Läs också om spam­bot och spamfilter. – Se också: bildspam, bologna, cramming, kom­men­tar­­spam, murk, pink, social spam, sping, spit, splog, squammer och nigeriabrev samt ja‑krav och nej‑krav. – Motsatsen till spam, alltså legitim e‑post, kallas ibland på engelska för ham (skinka). Irriterande men välment e‑post från folk man känner kallas ibland för bacn (för bacon) eller barfmail, på svenska kräkpost. – En ord­lista med engelska spam­­termer finns här: länk (brukar fungera);
  2. – massor med mejl från samma av­­sändare till samma mottagare kallas också för spam;
  3. – från början syftade ordet spam på ofoget att pub­li­cera samma in­lägg i många diskussionsforum (newsgroups) på inter­net. Alter­na­tivt att fylla ett dis­­kus­­sions­­forum med re­pe­ti­tiva eller irre­levanta inlägg;
  4. – försök att manipulera en sök­motors rank­ning av en webb­sida kallas också för spam, till exempel blogspamspamdexing och kommen­tarspam. – Se också splogging.
Scen ur Monty Python-sketchen om vikingar och spam. Grahan Chapman, utklädd till kvinna, säger I dont like spam till en viking.
Sketchen som gjorde spam odödligt.

– Ordet: Hur spam fick sitt namn vet ingen säkert. Men SPAM (länk) är sedan 1937 varu­märke för en griskötts­­konserv från det ameri­­kanska före­­taget Hormel Foods (länk). I en Monty Python‑sketch från 1970 med vikingar på en lunchservering upprepade Terry Jones (1942–2020), ut­klädd till ser­vi­­tris, och vikingarna ordet spam så ofta att det dränkte huvudpersonernas sam­tal. (Texten finns här, länk, eller se sketchen på Youtube.) En vanlig teori är att den som började kalla stö­rande meddelanden för spam tänkte på den sketchen. – Enligt en källa (länk) började det 1985 när en deltagare i ett roll­­spel på nätet skrev spam spam spam spam… tills hen blev avstängd. – Hormel Foods har, enligt ett borttaget meddelande på före­­tagets webb­plats (men det finns på Inter­net Archive, klicka här), accepterat att skräp­­post kallas för spam, men vill att namnet på deras konserv däremot ska skrivas SPAM.

[it-historia] [spam] [ändrad 30 januari 2020]

Dagens ord: 2013-12-25