VAX

en serie mini­datorer som lanserades 1977 av Digital†, och som i ett par decennier var världens ledande mini­dator. Den första modellen hette VAX‑11 för att markera att den var kompa­ti­bel med den populära PDP‑11†. – VAX var ett 32‑bitars system med möjlighet att koppla samman flera datorer i ett nätverk – en nyhet på den tiden. 1983 kom möjligheten att koppla samman dem i kluster, vilket innebar att flera minidatorer arbetade tillsammans som en enda dator med prestanda som en stordator. 1984 kom den andra generationen, VAX 8600, som direkt blev en försäljningssuccé. På 1990-talet fick VAX svårigheter att konkurrera med servrar för Unix (inklusive Linux) och med Windows. Compaq†, som hade köpt Digital, lade år 2000 ned tillverkningen av VAX‑datorer. – Operativsystemet för VAX hette VMS†, senare OpenVMS. – VAX var en förkortning som stod för Virtual address extension.

[minidatorer] [vax] [ändrad 24 september 2018]