kluster

(svensk stavning av cluster, på svenska också: klase) – flera sammankopplade datorer som fungerar tillsammans som en enhet. Termen användes om stordatorer och minidatorer. Men se också Beowulf. – Även: flera sektorer på hårddisk som läses i grupp.

[it-system] [ändrad 15 januari 2020]