kluster

(svensk stavning av cluster, på svenska också: klase) – flera sammankopplade datorer som fungerar tillsammans som en enhet. De samarbetar alltså om programkörningar. Termen användes om stordatorer och minidatorer, men också om molnbaserad teknik. Men se också Beowulf. – Även: flera sektorer på hårddisk som läses i grupp. – Jämför med computing fabric.

[it-system] [ändrad 27 juli 2022]