kluster

(svensk stavning av cluster, på svenska även klase) – flera sammankopplade datorer som fungerar tillsammans som en enhet. Termen användes främst om stordatorer och minidatorer. Men se också Beowulf. – Även: flera sektorer på hårddisk som läses i grupp.