minidator

  1. – en äldre datortyp för flera samtidiga användare. De var mindre än stordatorer och fick därför epitetet ”mini”. – En mini­dator var stor som ett rejält kylskåp, och hade förr dumma terminaler anslutna, på 1990‑talet ersatta av vanliga persondatorer för terminalemulering. – Minidatorer slog igenom runt 1960 som ett billigare och be­händigare alternativ till stordatorer. Pionjär var Digital† med PDP†‑serien, senare med VAX†. – Runt 1960 kostade en minidator 100 000 dollar mot en miljon dollar för en stordator. Minidatorerna ledde till att forskare och studenter började använda datorer interaktivt. För första gången kunde de sitta vid en bildskärm och mata in instruktioner och data från tangent­bordet i stället för att lämna in jobben på hålkort och vänta på en utskrift av resultatet. – Mini­datorer har ersatts av persondatorer i nät med servrar, men de användes länge för att styra och övervaka industriella processer. Det sista företag som framgångsrikt sålde och marknadsförde mini­datorer var IBM med numera nerlagda AS/400†;
  2. – se minibärbar.

[it-historia] [minidatorer] [persondatorer] [ändrad 24 september 2018]