minidator

  1. – äldre datortyp för flera samtidiga användare. De var mindre än stor­datorer och fick därför epitetet ””mini””. – En mini­dator var stor som ett rejält kylskåp, och hade förr dumma terminaler anslutna, på 1990‑talet ersatta av vanliga person­datorer för terminal­emulering. – Mini­datorer slog igenom runt 1960 som ett billigare och be­händigare alternativ till stor­datorer. Pionjär var Digital med PDP-serien, senare med Vax. –– Runt 1960 kostade en mini­dator 100 000 dollar mot en miljon dollar för en stor­dator. –Mini­datorerna ledde till att forskare och studenter började använda datorer inter­aktivt. För första gången kunde de sitta vid en bild­skärm och mata in data från tangent­bordet i stället för att lämna in jobben på hålkort och vänta på en utskrift av resultatet. –– Mini­datorerna har ersatts av person­datorer i nät med servrar, men de användes länge för att styra och över­vaka in­du­stri­ella pro­cesser. Det sista företag som fram­gångs­rikt sålde och mark­nads­förde mini­datorer var IBM med numera ner­lagda AS/400;
  2. – se minibärbar.