prestanda

dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre relevanta mätresultat. – Ordet prestanda är pluralis och är latin för de [resultat] som kan åstadkommas. Därför heter det goda prestanda. – This computer has good performance blir denna dator har goda prestanda. Entalsformen prestandum förekommer i praktiken aldrig. – På engelska: performance.

[prestanda] [ändrad 23 augusti 2019]