VAX

en serie mini­datorer som lanserades 1977 av Digital†, och som i ett par decennier var världens ledande mini­dator. Den första modellen hette VAX‑11 för att markera att den var kom­pa­ti­bel med den populära PDP-11†. – VAX var ett 32-bitars system med möjlighet att koppla samman flera datorer i ett nätverk – en nyhet på den tiden. 1983 kom möjlig­heten att koppla samman dem i kluster, vilket inne­bar att flera minidatorer arbetade tillsammans som en enda dator med prestanda som en stor­dator. 1984 kom den andra generationen, VAX 8600, som direkt blev en för­sälj­nings­succé. På 1990-talet fick VAX svårig­heter att kon­kur­rera med servrar för Unix (inklusive Linux) och med Windows. Compaq†, som hade köpt Digital, lade år 2000 ned tillverk­ningen av VAX‑datorer. – Operativsyste­met för VAX hette VMS†, senare OpenVMS. – VAX var en förkortning som stod för Virtual address extension.

[minidatorer] [vax] [ändrad 24 september 2018]

Dagens ord: 2014-07-22