ordlängd

(även, men sällan, ordbredd) – mått på hur stora tal en processor kan hantera. Ord­­längden be­­skrivs med uttryck som 8‑bitars, 16‑bitars, 32‑bitars och 64‑bitars (se bit). Ju större ordlängd, desto kraft­­fullare program kan man köra:

  • – ordlängden avgör hur stora tal datorn kan räkna med på ett enkelt sätt. (Om displayen på din miniräknare bara har plats för åtta siffror blir det rätt kom­pli­ce­rat, men inte omöjligt, att använda den för att räkna med niosiffriga tal, och du måste nog ta papper och penna till hjälp);
  • – den avgör hur långa instruktioner datorn kan be­arbeta;
  • – viktigast: ordlängden avgör hur mycket minne datorn kan använda. En 32‑bitars pro­cessor kan använda ungefär 4 gigabyte arbets­minne, medan en 64‑bitars processor klarar 18 exabyte.

– Tekniskt be­stäms ord­längden av hur stora tal som processorns register kan hantera. Sedan 00‑talet pågår övergången från 32‑bitarssystem till 64‑bitars­system bland persondatorer. Förbättringarna är mest på­tag­liga när det gäller krävande program. – Språkligt: För varför man talar om ordlängd när det handlar om tal, se ord. Å andra sidan kan tal i en dator förutom siffer­­värden representera ord, bilder, ljud och annat.

[it-system] [processorer] [ändrad 26 augusti 2020]