ordlängd

(även, men sällan, ordbredd) –– mått på hur stora tal en pro­cessor kan hantera. – Ord­­längden be­­skrivs med ut­tryck som 8‑bitars, 16‑bitars, 32‑bitars och 64‑bitars (se bit). Ju större ord­längd, desto kraft­­fullare pro­gram kan man köra:

  • – ordlängden avgör hur stora tal datorn kan räkna med på ett enkelt sätt. (Om din mini­räknare bara har plats för åtta siffror blir det rätt kom­pli­ce­rat, men inte omöjligt, att an­vända den för att räkna med nio­siffriga tal, och du måste nog ta papper och penna till hjälp);
  • – den avgör hur långa instruktioner datorn kan be­arbeta;
  • – viktigast: ordlängden avgör hur mycket minne datorn kan an­vända. En 32‑bitars pro­cessor kan an­vända ungefär 4 gigabyte arbets­minne, medan en 64‑bitars pro­cessor klarar 18 exa­byte.

– Tekniskt be­stäms ord­längden av hur stora tal som pro­cessorns register kan hantera. I början av 00‑talet pågår över­gången från 32‑bitars­system till 64‑bitars­system bland person­datorer. För­bätt­ring­arna är mest på­tag­liga när det gäller arbete med krävande program. – Språkligt: För varför man talar om ord­­längd när det handlar om tal, se ord. Å andra sidan kan tal i en dator förutom siffer­­värden stå för ord, bilder, ljud och annat.