talväljare

(spinner) – en komponent i grafiska användargränssnitt: en ruta med plats för en eller flera siffror och med två pilar intill, en som pekar uppåt och en som pekar neråt. Siffran står för en inställning: klockslag, datum, radavstånd… Genom att klicka på pilarna kan man höja eller sänka talet som visas i rutan och därmed ändra inställningen. – Se också stegningsruta (spinbox).

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]

skjutreglage

(slider bar) – ett inställningsdon i grafiska användargränssnitt, utformat som ett skjutreglage (som på ett mixerbord). Man gör inställningar genom att ta tag i en knapp med musen och dra knappen i den ena eller andra riktningen i en bana. Man kan på så sätt välja ett värde mellan minimum och maximum. Knappens plats på banan visar den aktuella inställningen. (Både knappen som man drar och hela anordningen med bana kallas för skjutreglage.)

[gränssnittskomponenter] [ändrad 4 september 2019]