symbol

  1. – på Macintosh: se ikon;
  2. – i semiotik (teckenlära): bild eller annat objekt som står för något annat, ofta utan att det finns ett uppenbart samband, som när tre kronor står för Sverige. – Jämför med ikon och index (betydelse 3).

[gränssnittskomponenter] [ändrad 3 december 2022]