klicka

(to click) – i grafiska användargränssnitt: att trycka på en musknapp (så att det hörs ett klickljud, ofta konstgjort) när muspekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i papperskorgen, markera ett stycke text…). – Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbelklicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. – Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel smarta mobiler med pekskärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klickljud, alternativt för att trycka eller att trycka till eller att peka. – Se också vänsterklicka (primärklicka), högerklicka (sekundärklicka) och klick.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 1 januari 2023]