klicka

(to click) – i grafiska användargränssnitt: att trycka på en mus­knapp (så att det hörs ett klick­ljud, ofta konst­gjort) när mus­pekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i pappers­korgen, markera ett stycke text…). – Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbel­klicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. – Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel smarta mobiler med pek­skärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klick­ljud, alternativt för att trycka eller att trycka till. – Se också vänster­klicka (primär­klicka), höger­klicka (sekundärklicka) och klick.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 24 december 2017]