flik

(engelska tab) – detalj i grafiskt användargränssnitt som liknar flik i pärmregister till utseende och funktion . Det heter flikar på svenska, inte tabbar, som är något annat.