talväljare

(spinner) – en komponent i grafiska användargränssnitt: en ruta med plats för en eller flera siffror och med två pilar intill, en som pekar uppåt och en som pekar neråt. Siffran står för en inställning: klockslag, datum, radavstånd… Genom att klicka på pilarna kan man höja eller sänka talet som visas i rutan och därmed ändra inställningen. – Se också stegningsruta (spinbox).

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]