talväljare

(spinner) – en komponent i grafiska användargränssnitt: en ruta med plats för en eller flera siffror och med två pilar intill, en som pekar uppåt och en som pekar neråt. Siffran står för en inställning: tid, datum, radavstånd… Genom att klicka på pilarna kan man höja eller sänka talet som visas i rutan och därmed ändra inställningen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 31 oktober 2019]