tabulator

En högerriktad pil som pekar på ett lodrätt streck.
Tecknet för tabulator

(tabulator, ofta förkortat till tabb på svenska och tab på engelska) – funktion på tangentbord som gör att man kan skriva tabeller i raka kolumner. – När man trycker på tangenten Tab hoppar insättningspunkten i sidled till den närmaste av flera förinställda positioner. I ordbehandlare kan dessa positioner ställas in på den så kallade linjalen. – Tangenten Tab finns på tangentbordets vänsterkant ovanför skiftlåset och är ibland markerad med en pil och ett lodrätt streck. På datorer används tabbtangenten ofta för att hoppa från fält till fält vid inloggning och i kalkylark. Det brukar också gå att tabba baklänges (åt vänster) genom att trycka ner tabb och skift samtidigt.

[tangentbord] [ändrad 17 november 2018]