index

  1. – lista över innehållet i en informationsmängd, vanligen alfabetiskt ordnad. Till exempel en lista över ord och namn i en text med hänvisning till den eller de sidor som ordet eller namnet förekommer på. Sökmotorer som Google bygger på stora index över ord på webben, webbindex;
  2. – index kan också vara det samma som nyckel, det vill säga ett tal eller annan information som entydigt definierar en post i en databas eller annan informationsmängd (så att förväxlingar inte kan uppstå). – Se också indexera.