index

  1. – lista över innehållet i en informationsmängd, vanligen ordnad alfabetiskt eller på annat systematiskt sätt. Till exempel en lista över ord och namn i en text med hänvisning till den eller de sidor som ordet eller namnet förekommer på. Sökmotorer som Google bygger på stora index över ord på webben, webbindex;
  2. – index kan också vara det samma som nyckel, det vill säga ett tal eller annan information som entydigt pekar på en post i en databas eller annan informationsmängd (så att förväxlingar inte ska kunna uppstå). – Ordet index används både om mängden av nycklar som helhet och om de enstaka nycklarna i indexet. –Se också indexering och indexerad fil.

[data] [sökmotorer] [ändrad 26 september 2021]