poppuppmeny

(pop-up menu) – även: snabbmenymeny som dyker upp på bildskärmen när man klickar på höger musknapp (eller motsvarande). Poppuppmenyer brukar vara sammanhangsanpassade: de innehåller alternativ som hör ihop med det aktiva programmet.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 30 december 2017]