OneWebDay

firas, eller har firats, den 22 september varje år med an­led­ning av webben och dess betydelse för användarnas liv. Första OneWebDay firades 2006. – Initiativet togs av amerikanska professor Susan Craw­ford (scrawford.net) (arkiverad), som senare blev råd­givare åt pre­si­dent Barack Obama. – Se onewebday.org (från 2018).

[inaktuellt] [års­dagar] [ändrad 24 januari 2020]

Document freedom day

årsdag för fria och öppna dokument-format. (Alltså inte nöd­vändigt­vis för att inne­hållet i do­ku­menten ska vara till­gäng­ligt för alla.) Firas varje år den sista ons­dagen i mars. – Se documentfreedom.org (från 2018) och Digital Freedom Foundation (nere sedan november 2018).

[filformat] [årsdagar] [ändrad 18 december 2020]

Dataskyddsdagen

högtidsdag för rätten till skydd för person­upp­gifter. – Data­skydds­dagen infaller den 28 januari varje år sedan 2007. Intresset verkar dock vara litet. På engelska hög­tidlig­hålls samma datum under flera be­näm­ningar: Data privacy day, Data protection day och European privacy and data protection day.

[dataskydd] [personuppgifter] [årsdagar] [ändrad 24 september 2017]