teckenigenkänning

om datorprogram: igenkänning av skrivna eller tryckta bokstäver och andra skrivtecken och kodning av dem som digital text. – Man talar också om maskinläsning (OCR), men med termen teckenigenkänning vill man betona att datorprogrammet inte läser i betydelsen att det på något sätt förstår vad det står. Ordet teckenigenkänning används i synnerhet om program som kan känna igen tecken som skrivs för hand, ofta med en speciell penna, direkt på en bildskärm. (Termen maskinläsning används däremot främst om igenkänning av text på papper.) – Teckenigenkänning används på en del smarta mobiler och förr på handhållna datorer. Det första spridda programmet för denna typ av teckenigen­känning var Graffiti, som användes i hand­datorn Palm†. – På engelska: character recognition.

[användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 19 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-20