skanna

använda skanner, att läsa in en bild. På engelska: [to] scan.