skanna

använda skanner, att läsa in en bild. – På engelska: [to] scan.