maskinläsning

Typsnittet Data 70.
  1. – (optical character recognition, förkortat OCR, på svenska också optisk tecken­igen­känning eller optisk läsning) –– teknik för omvandling av tryckt eller hand­skriven text till text som kan behandlas av en dator. –– Maskin­läsning kom i bruk på 1960‑talet för datoriserad hantering av checkar, inbetal­nings­kort och liknande. Det fungerade då bara med speciella typsnitt som minskade risken för fel­läs­ning. Sådana typsnitt, som de ”elefantsjuka” Data 70 (se länk) och det snarlika typsnittet Computer (länk), blev snabbt ett slags känne­tecken för datorteknik, och användes i många år i rubriker och på bok­omslag som inte alls var avsedda för maskin­läsning, men som handlade om datorer. Med åren blev typsnitt som utvecklades för maskin­läsning mer och mer lika vanliga typsnitt, till exempel OCR‑B (länk). (Å andra sidan har den koreanska formgivaren Sang Mon utvecklat typsnitt som ska vara oläsliga för maskinläsning, se denna länk.) – Men på 1970‑talet uppfann Ray Kurzweil en maskin­läsnings­teknik som klarar alla vanliga typsnitt. Nu finns det program för maskin­läsning som kan köras på vilken person­dator som helst, och även handskriven text kan läsas med varierande grad av framgång. –– Jäm­för med teckenigenkänning;
  2. – om datorer: behandling av information som matas in i en dator i digital form. Maskinläsbar information är information som datorn kan exekvera som programkod eller behandla i ett program.

[språkteknik] [typografi] [ändrad 15 februari 2019]