röstavtryck

inspelning av en persons röst, användbar för identifiering (till exempel genom att man jämför med personens röstprofil). – Ibland används röstavtryck och röstprofil som synonymer, men det är mer fruktbart att skilja på termerna. – På engelska: voiceprint.

[biometri] [ändrad 22 augusti 2019]

bionymitet

(biononymity) – skydd för en persons biologiska data. Det kan gälla dna, men också bio­met­riska data. – Ob­ser­vera att det engelska ordet har en stavelse mer än den svenska. Skillnaden är en anpass­ning till uttalet.

ansiktsigenkänning

igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett datorprogram. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk);
  2. – ansiktsigenkänning för inloggning – ett slags biometrisk inloggning. – Se till exempel Face ID;
  3. – att skilja ansikten från andra delar av en bild (men utan att identi­fiera personen). Sådan ansiktsigenkänning används i vissa digital­kameror som auto­ma­tiskt hittar ansikten i bilden och ställer in skärpan så att ansiktena blir skarpa. Det finns också i en del fotolagringsprogram för att man manuellt ska kunna namnge personer på bilderna. Denna typ av ansiktsigen­kän­ning kan också användas i över­vak­ning i kom­bi­na­tion med ”manuell” identi­fi­ering.

– På engelska: face recognition eller facial recognition.

[biometri] [inloggning] [kameror] [övervakning] [ändrad 23 augusti 2019]

Invisibility glasses

ett slags glasögon som påstås göra an­sikts­igen­känning omöjligt. (De gör inte bäraren osynlig.) – De är gjorda av re­flek­te­rande material och sänder ut infra­rött ljus. Detta gör att program för an­sikts­igen­känning inte kan urskilja ansiktsdragen. – Invi­si­bility glasses är ett projekt som utvecklats av det brittiska företaget AVG (länk). De visades upp på Pepcom i Barcelona i mars 2015, och finns inte att köpa. – Se detta blogg­inlägg: länk.

[biometri] [forskning och experimentell teknik] [personlig integritet] [ändrad 14 maj 2019]

varg

  1. – (wolf) – i bio­metrisk identi­fi­ka­tion är en varg en person som har lätt för att lura systemet genom att imitera andra an­vänd­are (lamm). Det finns också får och getter;
  2. – jargong i industrin: ett fel som inte går att rätta. Jobbet måste göras om från början. (En räv är däremot ett fel som går att rätta till.)

[biometri] [fel] [ändrad 18 februari 2019]