maskininlärning

(machine learning) – träning av datorprogram i lösning en uppgift genom att man matar det med exempel. – Ett klassiskt fall är att lära dator­pro­gram att känna igen motiv i bilder – katter, småbarn, bilar… Det är prak­tiskt taget omöj­ligt för en programmerare att skriva ett program som känner igen katter (eller småbarn, eller bilar) på bilder med hög träff­säker­het och oavsett hur motivet är ar­ran­ge­rat. Men man kan i stället använda maskininlärning och mata in massor med bilder på (till exempel) katter i datorn. Datorpro­grammet är skrivet så att det letar efter sådant som är gemensamt för bild­er­na. Där­efter sätter man programmet på prov genom att låta det bedöma bilder med och utan katter. Genom att pro­gram­met får veta när det svarar fel kan det modifiera sina inre regler och därmed höja träff­säkerheten. Maskininlärning kan användas på många områden, inte bara motivigenkänning. – De inre regler som skapas i maskininlärning brukar inte säga människor så mycket. – Arti­fi­ci­ella neu­ron­nät kan ses som en form av maskin­inlär­ning, men det finns andra sätt att göra det på. Det grund­lägg­ande är att man låter programmet upp­täcka reglerna själv. – Läs också om djup­in­lär­ning.

[ai] [maskininlarning] [ändrad 15 maj 2017]