falsk avvisning

om biometrisk identifiering: det att ett biometriskt system inte godkänner ett försök till biometrisk identifiering, trots att det är korrekt. Alltså en falsk negativ. – Se också get. – På engelska: false rejection, false reject; false rejection rate, FRR – falsk avvisningskvot. – Motsats: falsk matchning.

[biometri] [ändrad 11 mars 2021]

Dagens ord: 2022-09-06